lørdag den 8. september 2007

En veloverstået demo

Torsdag d. 6 september afholdte Naboerne på Nørrebro i samarbejde med flere andre nabonetværk og med støtte fra Christianshavns Lokalråd demonstration under overskriften - ”Volden ud af Nørrebro”.

Begået af en flok amatører
Vi er nogle amatører når det glæder udvikling og afvikling af demonstrationer – vi havde forberedt os i 48 timer og ville aldrig havde nået så langt hvis ikke det havde været med støtte fra vores lokale trykker, Erik, som sponsorerede løbesedler, papskilte og bannere. Stor tak til Erik!
Da nyheden om vores demo kom frem tirsdag – fik vi ufatteligt mange tilmeldinger til netværket og lige så mage positive tilkendegivelser om fremmøde til demonstrationen.

Det gjorde at vi gættede på at vi nok ville blive 250-300 personer til demonstrationen. Der kom 500-600 mennesker, nogle siger endda endnu flere!

Med en kaotisk afviklingen
Selve demonstrationen blev afviklet noget kaotisk. Vi havde fået tilladelse fra Kbh. Politi om at afspærre Jagtvejen – men ingen af de fremmødte politifolk eller politiets koordinator havde rigtigt styr på det. På det tidspunkt hvor motorcykelbetjentene kom frem kunne vi af ren menneske-masse ikke holde os på fortovet og cykelstierne – så det var en forløsning af komme ud på vejen.

Vi afholdte 2 talere. Vi brugte en megafon som vi havde fået stillet til rådighed af endnu en venlig erhvervs- sponsor. Det viste sig at det var alt lidt volumen på megafonen til at råbe 500-600 mennesker op – og den noget stille stående trafik på Runddelen gjorde det ikke nemmere. Nogle hørte talerne, andre hørte brudstykker og de tre andre mellemstore forsamlinger på de modsatrettede hjørner – kunne se at vi holdte tale – men nok ikke høre ret meget af det.

Desværre med et enkelte sammenstød
Ved ca. 17.30 tiden kom der en gruppe autonome / unge ungdomshusstøtter meget tæt på vores demonstration. Lidt våget af politiet at lade to modsatrettede demonstrationer løbe ind i hinanden, da hverken politiet eller os eller de unge havde nogen idé om hvad der kunne ske. Men heldigvis virkede vores budskab med ”nej til vold” ganske fint. Dog var der et enkelt sammenstød mellem en meget sur midaldrende mand fra vores side og en lige så forurettede pige fra de autonomes side.

Vi beklager
Vi skal være de første til at beklage at de stødte sammen. Vi har som så mange andre noteret os manden og vil bede ham om at blive hjemme næste gang – hvis ikke han indstilelr sin aggressive adfærd. Men mon ikke han nu er kommet af med sin harme og vrede som han tilsyneladende har båret i sig i nu over 30 år. Det retfærdiggør selvfølgelig ikke hans aggressive adfærd. Hvis sagen skulle udvikle sig her bagefter vil vi som arrangør tage det medansvar der følger initiativet til demonstrationen.

Dog med rigtigt god stemning på en solbeskinnet Runddel
Folk var generelt super positive og klappede af hinanden og af os som havde arrangeret det. Der blev buhet og råbt ”god tur hjem” til de autonome. De har nok forstået at Nørrebro kan samle sig som en meget stor broget folk og forlange volden ud af Nørrebro.

Menneskemængden var helt fantastisk. Der var alle mulige typer. Skatere, indvandrere, ældre ægtepar, læger, studerende, marketingskoordinatore, børn, gamle, tykke tynde og smukke kvinder på tværs alle indkomsttyper, hudfarver og interesser. Om vi var for eller i mod et ungdomshus var dagens demo helt uvedkommende..

Vores demonstrationsmetode var sgu ok!
Dét at vi brugte selve demonstrationen som metoden og ”Reclaim the Streets – vi bor her faktisk!” som det mest i øjenfaldende budskab den dag – gik rent igennem. Alle forstod klart og tydeligt at vi ikke vil finde os i mere vold og hærværk!
Det at vi buhede højlydt kan godt vores mærkesag fremover. Om vi laver en ”stand-still” demo eller går i bevægelse vil vi lade alle dem som kommer forbi vores blog om at bestemme! (klik her)

Vi gør det igen!
Vi kan nu skrive demontrations-arrangører og presse- og interessekoordinatorer samt meningstilkendegivere på vores visitkort. Vi regner med at bruge det fremover. Der skal ikke herske nogen tvivl om hovedårsagen til vores eksistensberettigelse er det tidligere ungdomshus destruktive adfærd. Og vil til en hver tid gå på gaden og i medierne for at forsvare Nørrebro og dertilhørende helt basale menneskelige normsæt.

Next step
Vi vil dog gerne forsøge at invitere alle jer der er interesseret, til et stort fælles borger-netværksmøde. Ideen med mødet er at finde en måde hvorpå vi kan bidrage, udfylde og udvikle forskellige Nørrebro interesser og aktiviteter bedst muligt. Med andre ord vil vi forsøge at skabe en retning for hvad vi som nabo-netværk kan bidrage med i fremtiden baseret på nogle overordnede interessegrupperinger.

Vi vil derigennem også se hvad vores divergerende og fælles holdninger er - om det bliver fast, flydende og/eller bæredygtigt må vi jo lade komme an på en prøve!

Vi bygger det op på Naboerne på Nørrebros website og benytter stadigvæk hovedbloggen som primær kommunikationsplatform suppleret med udsending af e-mail.

Hvis der allerede er nogen nu som ønsker at blogge –vil vi stable et blogging-seminar på benene og dele ud af vores erfaringer så hurtigt det kan lade sig gøre. Send en mail.


Vi ses på gaden og på bloggen - indtil det store møde!

Naboerne på Nørrebroonsdag den 5. september 2007


Mød massivt op til fredelig demonstration:

Volden ud af Nørrebro

På Nørrebros Runddel,

Torsdag d. 6. september 2007 kl. 17.00

Vi, naboer på Nørrebro, er blevet gidsler i et orgie af brutal, hensynsløs vold og vandalisme. Vores kvarter, butikker og vuggestuer er igen blevet smadret, og vi føler os fuldstændig afmægtige. Vi mener, at man aldrig kan eller bør opnå nogen fordele ved at bruge vold, uanset hvilken sag man kæmper for.


*****

Derfor opfordrer vi alle borgere i København – unge, gamle, børn, handlende, forretningsdrivende, studerende, pensionister og indvandrere på tværs af religioner og politisk tilhørsforhold – til at møde talstærkt op til en fredelig, ikke-konfrontatorisk demonstration på Nørrebros Runddel.

*****

Målet er, at vi med vores tilstedeværelse kan vise de unge/autonome, at Nørrebro og København i sin fulde diversitet står sammen om at fordømme deres hærgen og ødelæggelse af vores kvarter som helt igennem uacceptabel.

*****

Tag dine børn og din nabo med, lav bannere og lad os sammen slå et afgø-rende slag for vores fælles retsfølelse, for demokratiet og for Nørrebros og Københavns fremtid – helt fri for afstumpet vold.


*****


Læs mere og sidste nyt om demonstrationen på www.naboernenorrebro.dk

Kontakt demonstrationens pressegruppe på tlf. 2152 5072 eller mail: naboerne.norrebro@gmail.com

torsdag den 8. marts 2007

Nørrebro vil ikke ha' et nyt Ungdomshus ...

Det virker ikke som om at nogen på Nørrebro eller for den sags skyld København kunne tænke sig et nyt Ungdomshus. Hele 90 % ud af ca. 1600 brugere på Lokal Avisen Nørrebro siger: ” Der skal overhovedet ikke være et ungdomshus i København”
Hvad mener du?


kilde: Nørrebro lokalavis